Thai Nhi 40 Tuần Tuổi Có Những Đặc Điểm Như Thế Nào

Thai nhi 40 tuần tuổi chính là thời gian bé thực sự đủ điều kiện để chào đón thế giới to lớn bên ngoài. Tuy nhiên, nếu bé chưa chuẩn bị để bước ra, cục cung có thể ở trong bụng mẹ thêm 1 – 2 tuần tiếp. Sự phát triển của thai nhi 40 tuần tuổi Xương sọ của bé không gần lại mà … Continue reading Thai Nhi 40 Tuần Tuổi Có Những Đặc Điểm Như Thế Nào